Materials for downloading

QuantERA Brochure 2019

QuantERA Brochure

QuantERA Poster

QuantERA Call 2017 Projects' Catalogue


Articles in English

EuroQuantum, Stewart Wills - Optics and Photonics NewsVol. 29, Issue 9, pp. 28-35 (2018)

Abstract: The E.U. and its member states have embarked on a research journey with an ambitious goal: to make Europe a powerhouse on the emerging global landscape of quantum technology.

Pan European Networks - Science and Technology, December 2016, issue 21

Excerpt from the article: "QuantERA, the Quantum Technologies (QT) European Research Area Network, is a bottom-up initiative that brings together 31 research funding agencies from 26 European countries, with the central objective to launch a joint, transnational call for proposals in January 2017. The agencies will invest a total amount of €25.5m, and the European Commission has pledged to complement that with €11.5m in co-funding."


Articles in Polish

Pauza Akademicka, 9 lutego 2017, nr 371

Fragment artykułu: "Odważna inwestycja NCN w prace nad pierwszym programem typu ERA-NET Cofund koordynowanym przez Polskę, okazała się strzałem w dziesiątkę. Kiedy w maju 2016 roku Komisja Europejska ogłosiła decyzję o przyznaniu miliarda euro nowemu programowi flagowemu, poświęconemu w całości technologiom kwantowym, QuantERA stała się ważnym punktem odniesienia i przykładem współpracy między państwami członkowskimi, zaś NCN ważnym partnerem Komisji w dyskusji na temat wizji rozwoju technologii kwantowych w Europie."